دانش‌نامه:ایجاد مقاله

از دانش‌نامه فرهنگ ایثار , جهاد و شهادت
پرش به: ناوبری، جستجو
۱. معرفی
۲. موضوع
۳. سرشناسی
۴. منابع
۵. محتوا
۶. پایان

به ایجادگر مقاله در دانش‌نامه فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت خوش آمدید! این صفحه به شما کمک می‌کند تا مقاله‌ای نو برای دانش‌نامه بسازید. در صورتی که سؤالی دارید می‌توانید به میزکمک برای تازه‌واردان مراجعه کنید.

ویرایش در دانش‌نامه

به‌شدت توصیه می‌کنیم که راهنمای ایجاد اولین مقاله را بخوانید و قبل از این که اولین مقاله‌ی‌ خود را بسازید، مدتی در مقاله‌های موجود ویرایش کنید. ما خیلی حساس هستیم که مقاله‌هایمان درست باشند، و مقاله‌هایی که نامرتب باشند، منبع نداشته باشند یا راجع به موضوع‌های فاقد اهمیت باشند معمولاً حذف خواهند شد. از ما دلگیر نشوید!

برای این که بیشتر با ویرایش در دانش‌نامه آشنا شوید، این خودآموز را ببینید.

شما قبلاً مقاله‌ای ایجاد کرده‌اید؟