شهیدابوالقاسم کریمی

از دانش‌نامه فرهنگ ایثار , جهاد و شهادت
(تغییرمسیر از شهید ابوالقاسم کریمی)
پرش به: ناوبری، جستجو

شهید ابوالقاسم کریمی

تاریخ تولد : 1353/05/08 تاریخ شهادت : 1372/04/22

محل شهادت : نامشخص محل آرامگاه : خراسان رضوی - مشهد - بهشت رضا

نام: ابوالقاسم نام خانوادگى: كریمى نام پدر: عیدمحمد تاریخ‌تولد: 1353/05/08 ش.ش: 228 محل‌صدورشناسنامه: مشهد تاریخ شهادت: 1372/04/22 نوع حادثه: حوادث‌مربوط به‌جنگ‌تحمیلى شرح حادثه: حوادث ناشى ازدرگیرى مستقیم بادشمن-برخوردبامین استان: بنیادشهیداستان‌خراسان شهر: اداره‌بنیادشهیدمشهد

وصیتنامه

ای وبرادران مسلمان ومبارزم این چندسطرى راكه مى نویسم درحالى است كه عازم جبهه سروجانم بقربان مكتبم شد مرااین رخت سربازى كفن شد بكوبم دشمن دین بارشادت اماماكرده ام غسل شهادت آمریكاهیچ غلطى نمی تواند بکند.[۱]

پانویس

  1. سایت شهدای ارتش