نگاره‌های آذر ماه

از دانش‌نامه فرهنگ ایثار , جهاد و شهادت
پرش به: ناوبری، جستجو
 • نگاره‌های فروردین ماه  • نگاره‌های اردیبهشت ماه  • نگاره‌های خرداد ماه  • نگاره‌های تیر ماه  • نگاره‌های مرداد ماه  • نگاره‌های شهریور ماه
 • نگاره‌های مهر ماه  • نگاره‌های آبان ماه  • نگاره‌های آذر ماه  • نگاره‌های دی ماه  • نگاره‌های بهمن ماه  • نگاره‌های اسفند ماه

روز ۱ آذر

پیروزی نیروهای مقاومت در جنگ هشت روزه با صهیونیست ها در سال 1391


در تاریخ الگو:یادبودهای 1 آذر، پیروزی نیروهای مقاومت در جنگ ۸ روزه غزه مقابل صهیونیست‌ها انجام پذیرفت.
رفتن به نگارهٔ ۱ آذر

روز ۲ آذر

سرکوب تحرک مجدد دشمن در سوسنگرد
در تاریخ الگو:یادبودهای 2 آذر، سرکوب تحرک مجدد دشمن در سوسنگرد
رفتن به نگارهٔ ۲ آذر

روز ۳ آذر

شهید علی چیت سازان
در تاریخ 3 آذرماه ۱۳۶6، شهادت شهید علی چیت‌ سازیان.
رفتن به نگارهٔ ۳ آذر

روز ۴ آذر

سوسنگرد
در تاریخ ۴ آذرماه ۱۳۶۴، اجرای آتش و تحرک زمینی مجدد عراق در سوسنگرد
رفتن به نگارهٔ ۴ آذر

روز ۵ آذر

تظاهرات مردم گرگان
در تاریخ 5 آذرماه 1357، ر تظاهرات خونین مردم گرگان ۱۵ نفر به شهادت رسیدند و بیش از ۱۵۰ نفر مجروح گردیدند.
رفتن به نگارهٔ ۵ آذر

روز ۶ آذر

سقوط هواپیما
در تاریخ 6 آذرماه 1385، سقوط هواپیما آنتونوف سپاه در فرودگاه مهرآباد و شهادت ۳۷ نفر از پاسداران انقلاب اسلامی ۱۳۸۵
رفتن به نگارهٔ ۶ آذر

روز ۷ آذر

الگو:نگارهٔ ۷ آذر

رفتن به نگارهٔ ۷ آذر

روز ۸ آذر

حمله عراق به جزیره خارک
در تاریخ 8 آذرماه، حمله عراق به ترمینال نفتی ایران در لارک توسط فرودگاه سعودی در شرق
رفتن به نگارهٔ ۸ آذر

روز ۹ آذر

منا یمرمئ رمایکنرذبنرذمبنرذمبنمشنبترذکمبنذمینبذتبحهنتب.دذبودذمکنبتذدکبذکب تذدکبذد کبئذد نکمتذدخیدذمئبذد مبتذاسخبذدمذ سمخذد بحذندمذ دسدذ کحبذ مدذندسمنذ دسمبدذ مذمسدبذم دحبذ اتبحذبذنبمیتذدشحخذدشبذئدنهباذد

رفتن به نگارهٔ ۹ آذر

روز ۱۰ آذر

الگو:نگارهٔ ۱۰ آذر

رفتن به نگارهٔ ۱۰ آذر

روز ۱۱ آذر

نهر خین 23.jpg
رفتن به نگارهٔ ۱۱ آذر

روز ۱۲ آذر

عملیات ضربت ذوالفقار
در تاریخ 12 آذرماه،شروع عملیات ضربت ذوالفقار (میمک - خوارزم) توسط ایران - سال ۱۳۶۰ / عده ای از رزمندگان فاتح عملیات میمک
رفتن به نگارهٔ ۱۲ آذر

روز ۱۳ آذر

کومله
در تاریخ 13 آذرماه،کمک تسلیحاتی عراق به کومله - سال ۱۳۵۹
رفتن به نگارهٔ ۱۳ آذر

روز ۱۴ آذر

عملیات هوایی
در تاریخ 13 آذرماه،عملیات هوایی ایران در شمال عراق - سال ۱۳۵۹
رفتن به نگارهٔ ۱۴ آذر

روز ۱۵ آذر

39778 306.jpg
در تاریخ 15 آذرماه،درگیری هوایی ایران و عراق و ایجاد خسارت متقابل - سال ۱۳۵۹
رفتن به نگارهٔ ۱۵ آذر

روز ۱۶ آذر

شلمچه 20.jpg
رفتن به نگارهٔ ۱۶ آذر

روز ۱۷ آذر

رودخانه بهمن شیر
در تاریخ 17 آذرماه،عملیات نفوذی ایران در شمال بهمن‌ شیر - سال ۱۳۵۹
رفتن به نگارهٔ ۱۷ آذر

روز ۱۸ آذر

محمود شهبازی05.jpg
رفتن به نگارهٔ ۱۸ آذر

روز ۱۹ آذر

راهپیمایی هفده شهریور
در تاریخ 19 آذرماه سال 1357،راهپیمایی تاسوعا ی سال ۱۳۵۷
رفتن به نگارهٔ ۱۹ آذر

روز ۲۰ آذر

سوسنگرد 2.jpg
رفتن به نگارهٔ ۲۰ آذر

روز ۲۱ آذر

طلاییه 06.jpg
رفتن به نگارهٔ ۲۱ آذر

روز ۲۲ آذر

نهر خین 02.jpg
رفتن به نگارهٔ ۲۲ آذر

روز ۲۳ آذر

نهر خین 14.jpg
رفتن به نگارهٔ ۲۳ آذر

روز ۲۴ آذر

مهدی باکری 13.jpg
رفتن به نگارهٔ ۲۴ آذر

روز ۲۵ آذر

فکه 19.jpg
رفتن به نگارهٔ ۲۵ آذر

روز ۲۶ آذر

فکه 20.jpg
رفتن به نگارهٔ ۲۶ آذر

روز ۲۷ آذر

شلمچه 02.jpg
رفتن به نگارهٔ ۲۷ آذر

روز ۲۸ آذر

علی صیاد شیرازی 19.jpg
رفتن به نگارهٔ ۲۸ آذر

روز ۲۹ آذر

طلاییه 12.jpg
رفتن به نگارهٔ ۲۹ آذر

روز ۳۰ آذر‌ماه

مهدی باکری 17.jpg
رفتن به نگارهٔ ۳۰ آذر