نگاره‌های شهریور ماه

از دانش‌نامه فرهنگ ایثار , جهاد و شهادت
پرش به: ناوبری، جستجو
 • نگاره‌های فروردین ماه  • نگاره‌های اردیبهشت ماه  • نگاره‌های خرداد ماه  • نگاره‌های تیر ماه  • نگاره‌های مرداد ماه  • نگاره‌های شهریور ماه
 • نگاره‌های مهر ماه  • نگاره‌های آبان ماه  • نگاره‌های آذر ماه  • نگاره‌های دی ماه  • نگاره‌های بهمن ماه  • نگاره‌های اسفند ماه

روز ۱ شهریور

عملیات والفجر ۸ - جمعی از فرماندهان لشگر ۱۰ سیدالشهدا
جمعی از فرماندهان لشگر ۱۰ سیدالشهدا، ساعاتی پیش از آغاز عملیات والفجر ۸
ردیف بالا از سمت راست نفر چهارم: شهید ذوالفقاری، معاون آموزش / نفر پنجم: شهید محمود نوریان، فرمانده مهندسی رزمی / نفر ششم: سردار علی فضلی، فرمانده لشکر
ردیف پایین از سمت راست نفر دوم: اکبر عاطفی / نفر سوم: شهید مرتضی مفاخری، معاون گردان حضرت قاسم / نفر چهارم: شهید جعفر جنگروی، جانشین فرمانده / نفر پنجم: شهید محمد موافقی، معاون گردان المهدی / نفر ششم: شهید قاسم اصغری، معاون گردان تخریب
رفتن به نگارهٔ ۱ شهریور

روز ۲ شهریور

الگو:نگارهٔ ۲ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۲ شهریور

روز ۳ شهریور

بمباران اسکله‌های بارگیری نفت خام جزیره خارک و فعالیت واحدهای امداد و اطفا شرکت ملی نفت
در تاریخ ۴ خردادماه ۱۳۶۴، ترمینال نفتی ایران در جزیره‌ی خارک مورد حمله قرار گرفت.
رفتن به نگارهٔ ۳ شهریور

روز ۴ شهریور

بمباران اسکله‌های بارگیری نفت خام جزیره خارک و فعالیت واحدهای امداد و اطفا شرکت ملی نفت
در تاریخ ۴ خردادماه ۱۳۶۴، ترمینال نفتی ایران در جزیره‌ی خارک مورد حمله قرار گرفت.
رفتن به نگارهٔ ۴ شهریور

روز ۵ شهریور

الگو:نگارهٔ ۵ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۵ شهریور

روز ۶ شهریور

الگو:نگارهٔ ۶ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۶ شهریور

روز ۷ شهریور

الگو:نگارهٔ ۷ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۷ شهریور

روز ۸ شهریور

الگو:نگارهٔ ۸ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۸ شهریور

روز ۹ شهریور

الگو:نگارهٔ ۹ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۹ شهریور

روز ۱۰ شهریور

الگو:نگارهٔ ۱۰ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۱۰ شهریور

روز ۱۱ شهریور

الگو:نگارهٔ ۱۱ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۱۱ شهریور

روز ۱۲ شهریور

الگو:نگارهٔ ۱۲ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۱۲ شهریور

روز ۱۳ شهریور

الگو:نگارهٔ ۱۳ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۱۳ شهریور

روز ۱۴ شهریور

الگو:نگارهٔ ۱۴ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۱۴ شهریور

روز ۱۵ شهریور

الگو:نگارهٔ ۱۵ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۱۵ شهریور

روز ۱۶ شهریور

الگو:نگارهٔ ۱۶ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۱۶ شهریور

روز ۱۷ شهریور

الگو:نگارهٔ ۱۷ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۱۷ شهریور

روز ۱۸ شهریور

الگو:نگارهٔ ۱۸ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۱۸ شهریور

روز ۱۹ شهریور

الگو:نگارهٔ ۱۹ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۱۹ شهریور

روز ۲۰ شهریور

عملیات.انصار
در تاریخ 20 شهریورماه 1365، عملیات انصار
رفتن به نگارهٔ ۲۰ شهریور

روز ۲۱ شهریور

الگو:نگارهٔ ۲۱ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۲۱ شهریور

روز ۲۲ شهریور

الگو:نگارهٔ ۲۲ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۲۲ شهریور

روز ۲۳ شهریور

الگو:نگارهٔ ۲۳ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۲۳ شهریور

روز ۲۴ شهریور

الگو:نگارهٔ ۲۴ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۲۴ شهریور

روز ۲۵ شهریور

الگو:نگارهٔ ۲۵ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۲۵ شهریور

روز ۲۶ شهریور

الگو:نگارهٔ ۲۶ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۲۶ شهریور

روز ۲۷ شهریور

الگو:نگارهٔ ۲۷ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۲۷ شهریور

روز ۲۸ شهریور

الگو:نگارهٔ ۲۸ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۲۸ شهریور

روز ۲۹ شهریور

الگو:نگارهٔ ۲۹ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۲۹ شهریور

روز ۳۰ شهریور‌ماه

الگو:نگارهٔ ۳۰ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۳۰ شهریور