نگاره‌های فروردین ماه

از دانش‌نامه فرهنگ ایثار , جهاد و شهادت
پرش به: ناوبری، جستجو
 • نگاره‌های فروردین ماه  • نگاره‌های اردیبهشت ماه  • نگاره‌های خرداد ماه  • نگاره‌های تیر ماه  • نگاره‌های مرداد ماه  • نگاره‌های شهریور ماه
 • نگاره‌های مهر ماه  • نگاره‌های آبان ماه  • نگاره‌های آذر ماه  • نگاره‌های دی ماه  • نگاره‌های بهمن ماه  • نگاره‌های اسفند ماه

روز ۱ فروردین

الگو:نگارهٔ ۱ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۱ فروردین

روز ۲ فروردین

الگو:نگارهٔ ۲ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۲ فروردین

روز ۳ فروردین

الگو:نگارهٔ ۳ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۳ فروردین

روز ۴ فروردین

الگو:نگارهٔ ۴ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۴ فروردین

روز ۵ فروردین

تظاهرات و اعتراض عراقی‌های مقیم کشورهای اروپایی در پی انتشار اخبار و تصاویر کشتار مردم حلبچه
تظاهرات و اعتراض عراقی‌های مقیم کشورهای اروپایی در پی انتشار اخبار و تصاویر کشتار مردم حلبچه
تظاهرکنندگان با حمل تصاویر قربانیان این حادثه، خواستار محکومیت رژیم عراق از جانب مجامع جهانی به دلیل نسل‌کشی به ویژه در قوم کرد، شدند.
رفتن به نگارهٔ ۵ فروردین

روز ۶ فروردین

الگو:نگارهٔ ۶ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۶ فروردین

روز ۷ فروردین

شهید صیاد شیرازی، محسن رضایی، سید یحیی رحیم صفوی.jpg
تیمسار علی صیاد شیرازی طرح مانور عملیات ارتش جمهوری اسلامی در منطقه پنجوین را برای فرمانده کل سپاه تشریح کرد.
فرماندهان معتقدند موفقیت در این عملیات می‌تواند تا حدی سبب تجزیه‌ی قوای عراق در جناح شمالی منطقه‌ی عملیاتی والفجر ۱۰ در حلبچه شود.
رفتن به نگارهٔ ۷ فروردین

روز ۸ فروردین

قیام مردم یزد بمناسبت اربعین شهدای تبریز
با نزدیک شدن چهلم شهدای تبریز، مردم یزد در روز هشتم فروردین ۱۳۵۷، پس از جلسه بزرگداشت شهدای تبریز در روضه محمدیه این شهر به خیابانها ریختند. این قیام تا ۱۲ فروردین ادامه داشت.


هیئت کارشناسان سازمان ملل متحد، مصدومان سلاح‌های شیمیایی را در بیمارستان لبافی‌نژاد و بقیه‌الله تهران معاینه کردند.
هیئت کارشناسان سازمان ملل متحد، مصدومان سلاح‌های شیمیایی را در بیمارستان لبافی‌نژاد و بقیه‌الله تهران معاینه کردند.
رفتن به نگارهٔ ۸ فروردین

روز ۹ فروردین

الگو:نگارهٔ ۹ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۹ فروردین

روز ۱۰ فروردین

الگو:نگارهٔ ۱۰ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۱۰ فروردین

روز ۱۱ فروردین

الگو:نگارهٔ ۱۱ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۱۱ فروردین

روز ۱۲ فروردین

الگو:نگارهٔ ۱۲ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۱۲ فروردین

روز ۱۳ فروردین

الگو:نگارهٔ ۱۳ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۱۳ فروردین

روز ۱۴ فروردین

الگو:نگارهٔ ۱۴ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۱۴ فروردین

روز ۱۵ فروردین

الگو:نگارهٔ ۱۵ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۱۵ فروردین

روز ۱۶ فروردین

الگو:نگارهٔ ۱۶ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۱۶ فروردین

روز ۱۷ فروردین

الگو:نگارهٔ ۱۷ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۱۷ فروردین

روز ۱۸ فروردین

الگو:نگارهٔ ۱۸ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۱۸ فروردین

روز ۱۹ فروردین

الگو:نگارهٔ ۱۹ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۱۹ فروردین

روز ۲۰ فروردین

الگو:نگارهٔ ۲۰ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۲۰ فروردین

روز ۲۱ فروردین

الگو:نگارهٔ ۲۱ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۲۱ فروردین

روز ۲۲ فروردین

الگو:نگارهٔ ۲۲ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۲۲ فروردین

روز ۲۳ فروردین

الگو:نگارهٔ ۲۳ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۲۳ فروردین

روز ۲۴ فروردین

الگو:نگارهٔ ۲۴ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۲۴ فروردین

روز ۲۵ فروردین

الگو:نگارهٔ ۲۵ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۲۵ فروردین

روز ۲۶ فروردین

الگو:نگارهٔ ۲۶ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۲۶ فروردین

روز ۲۷ فروردین

الگو:نگارهٔ ۲۷ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۲۷ فروردین

روز ۲۸ فروردین

الگو:نگارهٔ ۲۸ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۲۸ فروردین

روز ۲۹ فروردین

الگو:نگارهٔ ۲۹ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۲۹ فروردین

روز ۳۰ فروردین‌ماه

الگو:نگارهٔ ۳۰ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۳۰ فروردین