برچسب‌ها

پرش به: ناوبری، جستجو

این صفحه فهرستی‌است از برچسب‌هایی که نرم‌افزار با آن‌ها ویرایش‌ها را علامت‌گذری می‌کند، به همراه معانی آن‌ها.

نام برچسبنمایش در فهرست‌های تغییراتتوضیح کامل معنیفعال؟تغییرهای برچسب‌دار
mobile editویرایش موبایلویرایش انجام‌شده از سایت موبایلبله۵۱۶ تغییر