یادبودهای ماه جمادی‌الاول

از دانش‌نامه فرهنگ ایثار , جهاد و شهادت
پرش به: ناوبری، جستجو
 • یادبودهای ماه محرم  • یادبودهای ماه صفر  • یادبودهای ماه ربیع‌الاول  • یادبودهای ماه ربیع‌الثانی  • یادبودهای ماه جمادی‌الاول  • یادبودهای ماه جمادی‌الثانی
 • یادبودهای ماه رجب  • یادبودهای ماه شعبان  • یادبودهای ماه رمضان  • یادبودهای ماه شوال  • یادبودهای ماه ذی‌القعده  • یادبودهای ماه ذی‌الحجه

روز ۱ ماه جمادی‌الاول

رفتن به یادبودهای ۱ جمادی‌الاول

روز ۲ ماه جمادی‌الاول

رفتن به یادبودهای ۲ جمادی‌الاول

روز ۳ ماه جمادی‌الاول

رفتن به یادبودهای ۳ جمادی‌الاول

روز ۴ ماه جمادی‌الاول

رفتن به یادبودهای ۴ جمادی‌الاول

روز ۵ ماه جمادی‌الاول

 • روز پرستار و بهورز
 • ولادت حضرت زینب کبری (س) (۵ هـ.ق)
 • وقوع جنگ موته (۸ هـ.ق)
رفتن به یادبودهای ۵ جمادی‌الاول

روز ۶ ماه جمادی‌الاول

رفتن به یادبودهای ۶ جمادی‌الاول

روز ۷ ماه جمادی‌الاول

رفتن به یادبودهای ۷ جمادی‌الاول

روز ۸ ماه جمادی‌الاول

رفتن به یادبودهای ۸ جمادی‌الاول

روز ۹ ماه جمادی‌الاول

 • شهادت شهید اول (۷۸۶ هـ.ق)
رفتن به یادبودهای ۹ جمادی‌الاول

روز ۱۰ ماه جمادی‌الاول

رفتن به یادبودهای ۱۰ جمادی‌الاول

روز ۱۱ ماه جمادی‌الاول

 • شهادت حسن بن محمد سکاکینی (۷۴۴ هـ.ق)
رفتن به یادبودهای ۱۱ جمادی‌الاول

روز ۱۲ ماه جمادی‌الاول

 • شهادت حضرت فاطمه (س) - به روایت ۷۵روز (۱۱ هـ.ق)
رفتن به یادبودهای ۱۲ جمادی‌الاول

روز ۱۳ ماه جمادی‌الاول

 • قتل ابراهیم بن مالک اشتر (۷۱ هـ.ق)
رفتن به یادبودهای ۱۳ جمادی‌الاول

روز ۱۴ ماه جمادی‌الاول

رفتن به یادبودهای ۱۴ جمادی‌الاول

روز ۱۵ ماه جمادی‌الاول

 • ولادت امام سجاد (ع) - به نقلی (۳۸ هـ.ق)
رفتن به یادبودهای ۱۵ جمادی‌الاول

روز ۱۶ ماه جمادی‌الاول

رفتن به یادبودهای ۱۶ جمادی‌الاول

روز ۱۷ ماه جمادی‌الاول

رفتن به یادبودهای ۱۷ جمادی‌الاول

روز ۱۸ ماه جمادی‌الاول

رفتن به یادبودهای ۱۸ جمادی‌الاول

روز ۱۹ ماه جمادی‌الاول

رفتن به یادبودهای ۱۹ جمادی‌الاول

روز ۲۰ ماه جمادی‌الاول

رفتن به یادبودهای ۲۰ جمادی‌الاول

روز ۲۱ ماه جمادی‌الاول

رفتن به یادبودهای ۲۱ جمادی‌الاول

روز ۲۲ ماه جمادی‌الاول

رفتن به یادبودهای ۲۲ جمادی‌الاول

روز ۲۳ ماه جمادی‌الاول

 • فتح کرمان به دست مسلمین (۲۴ هـ.ق)
رفتن به یادبودهای ۲۳ جمادی‌الاول

روز ۲۴ ماه جمادی‌الاول

رفتن به یادبودهای ۲۴ جمادی‌الاول

روز ۲۵ ماه جمادی‌الاول

 • شروع جنگ در قیام توابین (۶۵ هـ.ق)
رفتن به یادبودهای ۲۵ جمادی‌الاول

روز ۲۶ ماه جمادی‌الاول

رفتن به یادبودهای ۲۶ جمادی‌الاول

روز ۲۷ ماه جمادی‌الاول

 • وفات عبدالمطلب (۸ عام‌الفیل)
 • شهادت ابوسلمه اسدی (۴ هـ.ق)
رفتن به یادبودهای ۲۷ جمادی‌الاول

روز ۲۸ ماه جمادی‌الاول

رفتن به یادبودهای ۲۸ جمادی‌الاول

روز ۲۹ ماه جمادی‌الاول

 • وفات ابوجعفر محمد بن عثمان بن سعید عمری، نایب امام مهدی (عج) (۳۰۵ هـ.ق)
 • شهادت شهید ثالث (۱۲۶۴ هـ.ق)
رفتن به یادبودهای ۲۹ جمادی‌الاول

روز ۳۰ ماه جمادی‌الاول

رفتن به یادبودهای ۳۰ جمادی‌الاول