یادبودهای ماه ذی‌القعده

از دانش‌نامه فرهنگ ایثار , جهاد و شهادت
پرش به: ناوبری، جستجو
 • یادبودهای ماه محرم  • یادبودهای ماه صفر  • یادبودهای ماه ربیع‌الاول  • یادبودهای ماه ربیع‌الثانی  • یادبودهای ماه جمادی‌الاول  • یادبودهای ماه جمادی‌الثانی
 • یادبودهای ماه رجب  • یادبودهای ماه شعبان  • یادبودهای ماه رمضان  • یادبودهای ماه شوال  • یادبودهای ماه ذی‌القعده  • یادبودهای ماه ذی‌الحجه

روز ۱ ماه ذی‌القعده

 • روز دختر
 • درگذشت حضرت ابوطالب به نقلی (۱۰ بعثت)
 • وقوع غزوه بدر (۴ هـ.ق)
 • مرگ اشعث بن قیس (۴۰ هـ.ق)
 • ولادت حضرت فاطمه معصومه (س) (۱۷۳ هـ.ق)
رفتن به یادبودهای ۱ ذی‌القعده

روز ۲ ماه ذی‌القعده

رفتن به یادبودهای ۲ ذی‌القعده

روز ۳ ماه ذی‌القعده

رفتن به یادبودهای ۳ ذی‌القعده

روز ۴ ماه ذی‌القعده

 • وفات حضرت خدیجه (س) (۱۰ بعثت)
رفتن به یادبودهای ۴ ذی‌القعده

روز ۵ ماه ذی‌القعده

 • بنای پایه‌های کعبه توسط حضرت ابراهیم (ع) و فرزندش اسماعیل
رفتن به یادبودهای ۵ ذی‌القعده

روز ۶ ماه ذی‌القعده

رفتن به یادبودهای ۶ ذی‌القعده

روز ۷ ماه ذی‌القعده

رفتن به یادبودهای ۷ ذی‌القعده

روز ۸ ماه ذی‌القعده

رفتن به یادبودهای ۸ ذی‌القعده

روز ۹ ماه ذی‌القعده

 • نامه مسلم بن عقیل به امام حسین (ع) (۶۰ هـ.ق)
رفتن به یادبودهای ۹ ذی‌القعده

روز ۱۰ ماه ذی‌القعده

رفتن به یادبودهای ۱۰ ذی‌القعده

روز ۱۱ ماه ذی‌القعده

 • ولادت امام رضا (ع) (۱۴۸ هـ.ق)
 • تأسیس سلسله آل بویه (۳۲۱ هـ.ق)
رفتن به یادبودهای ۱۱ ذی‌القعده

روز ۱۲ ماه ذی‌القعده

رفتن به یادبودهای ۱۲ ذی‌القعده

روز ۱۳ ماه ذی‌القعده

 • آغاز قیام حسین بن علی زین‌العابدین (۱۶۹ هـ.ق)
رفتن به یادبودهای ۱۳ ذی‌القعده

روز ۱۴ ماه ذی‌القعده

رفتن به یادبودهای ۱۴ ذی‌القعده

روز ۱۵ ماه ذی‌القعده

 • قتل عام بنیامیه به دست بنی‌عباس (۱۳۲ هـ.ق)
 • بنای شهر سامرا توسط معتصم عباسی (۲۲۰ هـ.ق)
رفتن به یادبودهای ۱۵ ذی‌القعده

روز ۱۶ ماه ذی‌القعده

رفتن به یادبودهای ۱۶ ذی‌القعده

روز ۱۷ ماه ذی‌القعده

 • دستگیری امام کاظم (ع) در مدینه و تبعید به عراق (۱۷۹ هـ.ق)
رفتن به یادبودهای ۱۷ ذی‌القعده

روز ۱۸ ماه ذی‌القعده

رفتن به یادبودهای ۱۸ ذی‌القعده

روز ۱۹ ماه ذی‌القعده

 • ولادت حضرت اسحاق (ع)
رفتن به یادبودهای ۱۹ ذی‌القعده

روز ۲۰ ماه ذی‌القعده

رفتن به یادبودهای ۲۰ ذی‌القعده

روز ۲۱ ماه ذی‌القعده

رفتن به یادبودهای ۲۱ ذی‌القعده

روز ۲۲ ماه ذی‌القعده

رفتن به یادبودهای ۲۲ ذی‌القعده

روز ۲۳ ماه ذی‌القعده

 • وقوع غزوه بنی قریظه (۵ هـ.ق)
 • شهادت امام رضا (ع) به نقلی (۲۰۲ هـ.ق)
رفتن به یادبودهای ۲۳ ذی‌القعده

روز ۲۴ ماه ذی‌القعده

 • حرکت امام رضا (ع) از مدینه به مرو (۲۰۰ هـ.ق)
رفتن به یادبودهای ۲۴ ذی‌القعده

روز ۲۵ ماه ذی‌القعده

 • روز دحوالارض
 • ولادت حضرت ابراهیم (ع) به نقلی
 • حرکت پیامبر (ص) از مدینه برای حجة الوداع (۱۰ هـ.ق)
رفتن به یادبودهای ۲۵ ذی‌القعده

روز ۲۶ ماه ذی‌القعده

رفتن به یادبودهای ۲۶ ذی‌القعده

روز ۲۷ ماه ذی‌القعده

رفتن به یادبودهای ۲۷ ذی‌القعده

روز ۲۸ ماه ذی‌القعده

 • وقوع صلح حدیبیه (۶ هـ.ق)
رفتن به یادبودهای ۲۸ ذی‌القعده

روز ۲۹ ماه ذی‌القعده

 • شهادت امام جواد (ع) (۲۲۰ هـ.ق)
رفتن به یادبودهای ۲۹ ذی‌القعده

روز ۳۰ ماه ذی‌القعده

رفتن به یادبودهای ۳۰ ذی‌القعده