یادبودهای ماه شعبان

از دانش‌نامه فرهنگ ایثار , جهاد و شهادت
پرش به: ناوبری، جستجو
 • یادبودهای ماه محرم  • یادبودهای ماه صفر  • یادبودهای ماه ربیع‌الاول  • یادبودهای ماه ربیع‌الثانی  • یادبودهای ماه جمادی‌الاول  • یادبودهای ماه جمادی‌الثانی
 • یادبودهای ماه رجب  • یادبودهای ماه شعبان  • یادبودهای ماه رمضان  • یادبودهای ماه شوال  • یادبودهای ماه ذی‌القعده  • یادبودهای ماه ذی‌الحجه

روز ۱ ماه شعبان

رفتن به یادبودهای ۱ شعبان

روز ۲ ماه شعبان

رفتن به یادبودهای ۲ شعبان

روز ۳ ماه شعبان

 • روز پاسدار
 • ولادت امام حسین (ع) (۳ هـ.ق)
 • وفات ام‌کلثوم، دختر حضرت محمد (ص) (۷ یا ۹ هـ.ق)
 • ورود امام حسین (ع) به مکه (۶۰ هـ.ق)
رفتن به یادبودهای ۳ شعبان

روز ۴ ماه شعبان

 • روز جانباز
 • ولادت حضرت عباس (ع) (۲۶ هـ.ق)
 • آغاز قیام اسماعیل میرزا صفوی جهت تشکیل حکومت صفویه (۹۰۵ هـ.ق)
رفتن به یادبودهای ۴ شعبان

روز ۵ ماه شعبان

 • ولادت امام سجاد (ع) (۳۸ هـ.ق)
رفتن به یادبودهای ۵ شعبان

روز ۶ ماه شعبان

رفتن به یادبودهای ۶ شعبان

روز ۷ ماه شعبان

رفتن به یادبودهای ۷ شعبان

روز ۸ ماه شعبان

رفتن به یادبودهای ۸ شعبان

روز ۹ ماه شعبان

 • انجام عقیقه برای امام حسین (ع) (۳ هـ.ق)
رفتن به یادبودهای ۹ شعبان

روز ۱۰ ماه شعبان

 • توقیع امام مهدی (عج) برای شیعیان
رفتن به یادبودهای ۱۰ شعبان

روز ۱۱ ماه شعبان

 • روز جوان
 • ولادت حضرت علی اکبر (ع) (۳۳ هـ.ق)
رفتن به یادبودهای ۱۱ شعبان

روز ۱۲ ماه شعبان

رفتن به یادبودهای ۱۲ شعبان

روز ۱۳ ماه شعبان

رفتن به یادبودهای ۱۳ شعبان

روز ۱۴ ماه شعبان

رفتن به یادبودهای ۱۴ شعبان

روز ۱۵ ماه شعبان

 • ولادت امام مهدی (عج) (۲۵۵ هـ.ق)
 • وفات علی بن محمد سمری نایب امام مهدی (عج) (۳۲۹ هـ.ق)
 • پایان غیبت صغری و آغاز غیبت کبری (۳۲۹ هـ.ق)
رفتن به یادبودهای ۱۵ شعبان

روز ۱۶ ماه شعبان

رفتن به یادبودهای ۱۶ شعبان

روز ۱۷ ماه شعبان

رفتن به یادبودهای ۱۷ شعبان

روز ۱۸ ماه شعبان

 • وفات حسین بن روح نوبختی نایب امام مهدی (عج) (۳۲۶ هـ.ق)
رفتن به یادبودهای ۱۸ شعبان

روز ۱۹ ماه شعبان

 • وقوع غزوه بنی مصطلق (۶ هـ.ق)
رفتن به یادبودهای ۱۹ شعبان

روز ۲۰ ماه شعبان

 • قتل ابومسلم خراسانی (۱۳۷ هـ.ق)
رفتن به یادبودهای ۲۰ شعبان

روز ۲۱ ماه شعبان

رفتن به یادبودهای ۲۱ شعبان

روز ۲۲ ماه شعبان

رفتن به یادبودهای ۲۲ شعبان

روز ۲۳ ماه شعبان

رفتن به یادبودهای ۲۳ شعبان

روز ۲۴ ماه شعبان

رفتن به یادبودهای ۲۴ شعبان

روز ۲۵ ماه شعبان

 • پایه‌گذاری قیام سربداران (۷۳۷ هـ.ق)
رفتن به یادبودهای ۲۵ شعبان

روز ۲۶ ماه شعبان

رفتن به یادبودهای ۲۶ شعبان

روز ۲۷ ماه شعبان

رفتن به یادبودهای ۲۷ شعبان

روز ۲۸ ماه شعبان

رفتن به یادبودهای ۲۸ شعبان

روز ۲۹ ماه شعبان

رفتن به یادبودهای ۲۹ شعبان

روز ۳۰ ماه شعبان

رفتن به یادبودهای ۳۰ شعبان