یادبودهای ماه شوال

از دانش‌نامه فرهنگ ایثار , جهاد و شهادت
پرش به: ناوبری، جستجو
 • یادبودهای ماه محرم  • یادبودهای ماه صفر  • یادبودهای ماه ربیع‌الاول  • یادبودهای ماه ربیع‌الثانی  • یادبودهای ماه جمادی‌الاول  • یادبودهای ماه جمادی‌الثانی
 • یادبودهای ماه رجب  • یادبودهای ماه شعبان  • یادبودهای ماه رمضان  • یادبودهای ماه شوال  • یادبودهای ماه ذی‌القعده  • یادبودهای ماه ذی‌الحجه

روز ۱ ماه شوال

 • عید فطر
 • وقوع عذاب بر قوم عاد
 • جنگ قرقرة الکدر (۲ هـ.ق)
 • مرگ عمرو بن عاص (۴۱ هـ.ق)
رفتن به یادبودهای ۱ شوال

روز ۲ ماه شوال

 • تصرف شهر آمل، مرکز حکومت سادات علوی به دست سپاهیان امیر تیمور گورکانی (۷۹۵ هـ.ق)
رفتن به یادبودهای ۲ شوال

روز ۳ ماه شوال

 • مرگ متوکل عباسی (۲۴۷ هـ.ق)
رفتن به یادبودهای ۳ شوال

روز ۴ ماه شوال

رفتن به یادبودهای ۴ شوال

روز ۵ ماه شوال

 • حرکت حضرت على (ع) به سوى صفین (۳۶ هـ.ق)
 • ورود مسلم بن عقیل به کوفه (۶۰ هـ.ق)
رفتن به یادبودهای ۵ شوال

روز ۶ ماه شوال

 • توقیع امام زمان (عج) برای حسین بن روح (۳۰۵هـ.ق)
رفتن به یادبودهای ۶ شوال

روز ۷ ماه شوال

 • وقوع غزوه احد و شهادت حمزة بن عبدالمطلب (۳ هـ.ق)
رفتن به یادبودهای ۷ شوال

روز ۸ ماه شوال

 • وقوع غزوه حمراء الاسد (۳ هـ.ق)
 • ویرانی قبور ائمه بقیع (ع) به دست وهابیون (۱۳۴۴ هـ.ق)
رفتن به یادبودهای ۸ شوال

روز ۹ ماه شوال

رفتن به یادبودهای ۹ شوال

روز ۱۰ ماه شوال

 • آغاز غزوه خندق (۵ هـ.ق)
رفتن به یادبودهای ۱۰ شوال

روز ۱۱ ماه شوال

رفتن به یادبودهای ۱۱ شوال

روز ۱۲ ماه شوال

رفتن به یادبودهای ۱۲ شوال

روز ۱۳ ماه شوال

 • ولادت شهید ثانی (۹۱۱ هـ.ق)
 • قیام مردم عراق علیه استعمار انگلیس به رهبری آیت الله محمد تقی شیرازی (۱۳۳۸ هـ.ق)
رفتن به یادبودهای ۱۳ شوال

روز ۱۴ ماه شوال

رفتن به یادبودهای ۱۴ شوال

روز ۱۵ ماه شوال

 • غزوه بنی قینقاع (۲ هـ.ق)
 • معجزه رد الشمس برای حضرت علی (ع) (۷ هـ.ق)
 • وفات حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) (۲۵۲ هـ.ق)
رفتن به یادبودهای ۱۵ شوال

روز ۱۶ ماه شوال

رفتن به یادبودهای ۱۶ شوال

روز ۱۷ ماه شوال

 • وقوع غزوه خندق - جنگ احزاب (۵ هـ.ق)
رفتن به یادبودهای ۱۷ شوال

روز ۱۸ ماه شوال

رفتن به یادبودهای ۱۸ شوال

روز ۱۹ ماه شوال

رفتن به یادبودهای ۱۹ شوال

روز ۲۰ ماه شوال

 • دستگیری امام کاظم (ع) توسط هارون الرشید (۱۷۹ هـ.ق)
رفتن به یادبودهای ۲۰ شوال

روز ۲۱ ماه شوال

 • فتح آندلس به دست مسلمانان (۹۲ هـ.ق)
رفتن به یادبودهای ۲۱ شوال

روز ۲۲ ماه شوال

رفتن به یادبودهای ۲۲ شوال

روز ۲۳ ماه شوال

 • تصرف آمل توسط داعی کبیر (۲۵۰ هـ.ق)
رفتن به یادبودهای ۲۳ شوال

روز ۲۴ ماه شوال

رفتن به یادبودهای ۲۴ شوال

روز ۲۵ ماه شوال

 • شهادت امام صادق (ع) (۱۴۸ هـ.ق)
رفتن به یادبودهای ۲۵ شوال

روز ۲۶ ماه شوال

رفتن به یادبودهای ۲۶ شوال

روز ۲۷ ماه شوال

رفتن به یادبودهای ۲۷ شوال

روز ۲۸ ماه شوال

رفتن به یادبودهای ۲۸ شوال

روز ۲۹ ماه شوال

رفتن به یادبودهای ۲۹ شوال

روز ۳۰ ماه شوال

رفتن به یادبودهای ۳۰ شوال