یادبودهای مهر ماه

از دانش‌نامه فرهنگ ایثار , جهاد و شهادت
پرش به: ناوبری، جستجو
 • یادبودهای فروردین ماه  • یادبودهای اردیبهشت ماه  • یادبودهای خرداد ماه  • یادبودهای تیر ماه  • یادبودهای مرداد ماه  • یادبودهای شهریور ماه
 • یادبودهای مهر ماه  • یادبودهای آبان ماه  • یادبودهای آذر ماه  • یادبودهای دی ماه  • یادبودهای بهمن ماه  • یادبودهای اسفند ماه

روز ۱ مهر‌ماه


رفتن به یادبودهای ۱ مهر

روز ۲ مهر‌ماه

رفتن به یادبودهای ۲ مهر

روز ۳ مهر‌ماه

رفتن به یادبودهای ۳ مهر

روز ۴ مهر‌ماه

  • اعتراض مردم تهران به قحطی(۱۳۰۴ ش)


رفتن به یادبودهای ۴ مهر

روز ۵ مهر‌ماه

رفتن به یادبودهای ۵ مهر

روز ۶ مهر‌ماه

رفتن به یادبودهای ۶ مهر

روز ۷ مهر‌ماه


رفتن به یادبودهای ۷ مهر

روز ۸ مهر‌ماه

رفتن به یادبودهای ۸ مهر

روز ۹ مهر‌ماه

رفتن به یادبودهای ۹ مهر

روز ۱۰ مهر‌ماه

  • وقوع درگیری شدید بین نیروهای بعثی و مدافعان خرمشهر