جهاد عرصه بیداری: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانش‌نامه فرهنگ ایثار , جهاد و شهادت
پرش به: ناوبری، جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی «جهادعرصه بیداری کشور امروز خوشبختانه درگیر جنگ نظامی نیست اما درگیر جنگ سیا...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۲۶ دی ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۳۶

جهادعرصه بیداری کشور امروز خوشبختانه درگیر جنگ نظامی نیست اما درگیر جنگ سیاسی است، درگیر جنگ اقتصادی است، درگیر جنگ امنیتی است و بالاتر از همه درگیر جنگ فرهنگی است؛ یعنی یک جنگ است. یعنی این را اگر کسی نداند ؛ آن وقت خواب خواهد ماند. همین قدر که ندانید دشمن در صدد حمله است و این حمله از کجا است و چگونه است، باید مطمئن باشید شکست می خورید؛ باید بدانید که دشمن چه کار می کند. امروز صحنه ی کشور این است.اینکه ما میگوییم "جنگ فرهنگی"، "جنگ اقتصادی"، این هیچ منافات ندارد با اینکه احساس آرامش هم در کشور بشود. ما طرفدار احساس امنیتیم، ما میخواهیم احساس امنیت بشود، این منافات ندارد با آن حرفی که گفتیم که دشمن دارد به شکل ویژه ی ممکن با ما مبارزه می کند. آن شکل ویژه را باید شناخت و راه مقابله ی با آن را پیدا کرد، انواع و اقسام شیوه ها هست. امروز در زمینه های مختلف- همانطور که عرض کردیم، هم در زمینه ی اقتصادی، هم در زمینه ی فرهنگی، هم در زمینه ی سیاس- یک جنگی در کشور وجود دارد. وَ إنّ أخ الحربِ أرِق؛ کسی که اهل مبارزه است بیدار است؛ بعد فرمود: وَ من نامَ لم ینُم عنه؛ اگر شما در جبهه خوابت برد، معنایش این نیست که طرف مقابل هم خوابش برده و او هم غافل است؛ اگر تو از او غافل شدی، نشانه ی این نیست که او هم از شما غافل است؛ نخیر،شما ممکن است خوابت ببرد، [اما] او بیدار باشد؛ این را باید توجه داشت؛ لذاست که عرصه عرصه ی مهمی است. مبنع: بیانات در اولین روز ورود به ساری22/7/1374

رده‌ها