خاصیت جهاد: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانش‌نامه فرهنگ ایثار , جهاد و شهادت
پرش به: ناوبری، جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی «خاصیت جهاد مبارزه انواع و اقسامی دارد؛ مبارزه علمی داریم، مبارزه مطبوعاتی د...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۲۶ دی ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۳۱

خاصیت جهاد مبارزه انواع و اقسامی دارد؛ مبارزه علمی داریم، مبارزه مطبوعاتی داریم، مبارزه سیاسی داریم، مبارزه اقتصادی داریم، مبارزه نظامی داریم، مبارزه آشکار داریم، مبارزه پنهان داریم، اما نقطه مشترکی در همه اینها وجود دارد و آن اینکه در مقابل یک خصم است، در مقابل یک مانع است. مبارزه با دوست معنی ندارد، مبارزهدر مقابل یک دشمن است. فرض کنید در دوران اختناق، کسی هر هقته مثلا پنج تا کتاب می خواند، خیلی کار بود، اما لزوما مبارزه نبود، جهد بود، جهاد نبود. اگر می خواست جهاد باشد باید کتابی را می خواند که در حرکت او در مواجهه ی او با رژیم طاغوت و رژیم اختناق تاثیر داشت، آنوقت می شد جهاد. خاصیت جهاد این است. منبع: بیانات در بازدید از پژوهشکده رویان 25/4/1386

رده‌ها