شهیده زهره بنیانیان: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانش‌نامه فرهنگ ایثار , جهاد و شهادت
پرش به: ناوبری، جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی «نام : بنیانیان / زهره نام پدر : شکرالله تاریخ تولد : ۱۳۳۶-۱-۱ محل تولد : اصفهان ت...» ایجاد کرد)
 
 
سطر ۱: سطر ۱:
 
نام : بنیانیان / زهره
 
نام : بنیانیان / زهره
 
نام پدر : شکرالله
 
نام پدر : شکرالله
تاریخ تولد : ۱۳۳۶-۱-۱
+
تاریخ تولد : [[۱۳۳۶-۱-۱]]
 
محل تولد : اصفهان
 
محل تولد : اصفهان
تاریخ شهادت : ۱۳۵۸-۲-۹
+
تاریخ شهادت : [[۱۳۵۸-۲-۹]]
 
محل شهادت : عملیات نظامی علیه گروهکهای ضدانقلاب
 
محل شهادت : عملیات نظامی علیه گروهکهای ضدانقلاب
 
شهرستان : اصفهان
 
شهرستان : اصفهان
سطر ۱۰: سطر ۱۰:
 
تحصیلات :
 
تحصیلات :
 
محل تحصیل :
 
محل تحصیل :
گلزار : گلستان شهدای اصفهان
+
گلزار : [[گلستان شهدای اصفهان]]
  
 
   
 
   
 
زندگینامه
 
زندگینامه
زهره بنیانیان متـولـد ۱۳۳۶ در شهـر اصفهـان مـی بـاشـد. شهـادت نهـم اردیبهشـت
+
[[زهره بنیانیان]] متـولـد ۱۳۳۶ در شهـر اصفهـان مـی بـاشـد. شهـادت نهـم اردیبهشـت
 
۱۳۵۸ چهره معصوم او تو را به تفکر می برد. تفکـر عمیـق دربـاره زنـدگـی او . زهـره
 
۱۳۵۸ چهره معصوم او تو را به تفکر می برد. تفکـر عمیـق دربـاره زنـدگـی او . زهـره
 
بنیانیان در یک خانواده متوسط به دنیا آمد و اولین فرزند خانواده بود.تـا سـن هفـت
 
بنیانیان در یک خانواده متوسط به دنیا آمد و اولین فرزند خانواده بود.تـا سـن هفـت
سطر ۳۹: سطر ۳۹:
 
اعلام می شود.
 
اعلام می شود.
  
در لبنان یک دوره نظامی می بیند و سپس به ایران باز می گردد.سـال ۵۶ زمـانـی کـه
+
در [[لبنان]] یک دوره نظامی می بیند و سپس به [[ایران]] باز می گردد.سـال ۵۶ زمـانـی کـه
 
به ایران عزیمت می کند، دیگر به نزد خانواده باز نمی گردد چـون سـالهـای پـر تلاطم
 
به ایران عزیمت می کند، دیگر به نزد خانواده باز نمی گردد چـون سـالهـای پـر تلاطم
 
تغییر رژیم شاهنشاهی به انقـلاب اسـلامـی اسـت. در منـزل یکـی از خـانـه هـایـی کـه
 
تغییر رژیم شاهنشاهی به انقـلاب اسـلامـی اسـت. در منـزل یکـی از خـانـه هـایـی کـه
سطر ۵۱: سطر ۵۱:
 
نحوه شهادت:
 
نحوه شهادت:
  
بزرگترین آرزوی او شهادت بود و روز آخری که می خواست به شهادت بـرسـد هـرچـه
+
بزرگترین آرزوی او [[شهادت]] بود و روز آخری که می خواست به شهادت بـرسـد هـرچـه
 
همسرش به او می گوید تو شش ماهه باردار هستی و نمی خواهد به ماموریت بیایی
 
همسرش به او می گوید تو شش ماهه باردار هستی و نمی خواهد به ماموریت بیایی
 
قبول نکرده و گفته بود من خواب دیده ام باید بیایم به آرزویم برسم. آن روز جهـت
 
قبول نکرده و گفته بود من خواب دیده ام باید بیایم به آرزویم برسم. آن روز جهـت

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۴۰

نام : بنیانیان / زهره نام پدر : شکرالله تاریخ تولد : ۱۳۳۶-۱-۱ محل تولد : اصفهان تاریخ شهادت : ۱۳۵۸-۲-۹ محل شهادت : عملیات نظامی علیه گروهکهای ضدانقلاب شهرستان : اصفهان یگان : مسئولیت : تحصیلات : محل تحصیل : گلزار : گلستان شهدای اصفهان


زندگینامه زهره بنیانیان متـولـد ۱۳۳۶ در شهـر اصفهـان مـی بـاشـد. شهـادت نهـم اردیبهشـت ۱۳۵۸ چهره معصوم او تو را به تفکر می برد. تفکـر عمیـق دربـاره زنـدگـی او . زهـره بنیانیان در یک خانواده متوسط به دنیا آمد و اولین فرزند خانواده بود.تـا سـن هفـت سالگی در دامان مادر و سپس مدرسه ابتدایی را به دبستان منیژه واقـع در خیـابـان ابوذر(آذر سابق) رفته و سال اول دبیرستان را در دبیرستان شـاهـد دخـت آذر و از سال دوم به اصرار خویش به دبیرستـان بهشـت آییـن کـه یکـی از بهتـریـن مـدارس وقت بود رفت در واقع آشنایی با الفبای مذهب از همیـن دوران آغـاز مـی شـود.آنجـا که برای حفظ حجاب مدت دو هفته از رفتن به کلاس محروم مـی مـانـد و بعـد بـا تعهـد والدین به کلاس راه می یابد و در عصری که بـی بنـد وبـاری بـرای هـر دختـری امتیـاز است وی حجاب را بر می گزیند.آشنایی با کتـب شهیـد مطهـری را از همـان زمـان آغـاز می کند در جلسات مذهبی شرکت و از آنجـا بـه سیـاسـت کشیـده مـی شـود. تغیـرات عمیق رفتـاری او خـانـواده را نگـران مـی سـازد . شکـاف عمیقـی بیـن خـود و خـانـواده احساس می کند و با سرعت از آنها فاصله می گیرد .ابتدا در قالـب حجـاب و پـوشـش اسلامی و بعد با رعایت موازین شرعی و بجا آوردن عبادت از جمله نماز شب که خیلـی ها با آن بیگانه بودند.در اواخر سال تحصیلی ۵۵-۵۴ بـا اینکـه سـال تحصیلـی را بـه پایان نبرده ، عازم کشور آلمان می شود.در حـالـی کـه در فـرودگـاه اشـک مـی ریـزد و تقاضای ماندن را دارد و این تصمیمی اسـت کـه خـانـواده بـرای او گـرفتـه انـد.عـازم سرزمینی می شود که با او و هویت مذهبی اش بیگانه است.با اینکه او می داند ایـن آزوی بسیاری از دختـران رفتـن بـه چنیـن کشـوری و بـا همـه امکـانـات زنـدگـی ،رفـاه آسایش ،همسری ثروتمند است ، اما او با این واژه ها اغنا نمی شود. پس از سفر بـه آلمان و مشکلات روحی فراوان بالاخره تصمیم به یک حـرکـت نـویـن مـی گیـرد.هنـوز چند ماهی نگذشته است که از طرف دوستانش پیکی برای او فرستـاده مـی شـود کـه دستورالعمل رفتن به لبنـان و پیـوستـن بـه مبـارزان فلسطینـی و از آنجـا بـرای لبنـان اعلام می شود.

در لبنان یک دوره نظامی می بیند و سپس به ایران باز می گردد.سـال ۵۶ زمـانـی کـه به ایران عزیمت می کند، دیگر به نزد خانواده باز نمی گردد چـون سـالهـای پـر تلاطم تغییر رژیم شاهنشاهی به انقـلاب اسـلامـی اسـت. در منـزل یکـی از خـانـه هـایـی کـه پایگاهی برای عوامل ضد انقلابی محسوب مـی شـد سکنـی گـزیـد .در آنجـا فعـالیتهـای خود را آغاز می کند.توزیع نوارها و کتب و اطـلاعیـه هـای امـام در شهـرهـای اصفهـان ،قم و تهران و تشکیل کلاسهای رزمی تکواندو از جمله فعالیتهای مبارزاتی اوسـت.در دوره مبارزات او با یکی از همرزمانش از دواج می کند.مردی که همرنگ خـود اوسـت و به خوبی او را درک می کند و به خانه ای قدم می گـذارد کـه بـا خـانـه پـدری اختـلاف اقتصادی و معیشتی فراوانی دارد.

نحوه شهادت:

بزرگترین آرزوی او شهادت بود و روز آخری که می خواست به شهادت بـرسـد هـرچـه همسرش به او می گوید تو شش ماهه باردار هستی و نمی خواهد به ماموریت بیایی قبول نکرده و گفته بود من خواب دیده ام باید بیایم به آرزویم برسم. آن روز جهـت مقابله با یک تیم منافـق بـه همـراه شـوهـر و بـرادر شـوهـرش عـازم فـولاد شهـر مـی شود.زهره جهت ورود به خانه و خلـع سـلاح منـافقیـن تـوسـط بقیـه افـراد درب خـانـه منافق ها را می زند و می گوید یک لیوان آب مـی خـواهـم همـان مـوقـع در گیـر شـده بمی شود که تیری به پیشانی زهره می زنند و او به شهادت می رسد. روحش شاد. منبع: سایت خین http://khayyen.ir/shahid/341