شهید زین العابدین کریم پور: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانش‌نامه فرهنگ ایثار , جهاد و شهادت
پرش به: ناوبری، جستجو
 
سطر ۱۱: سطر ۱۱:
  
 
بسمه تعالی
 
بسمه تعالی
سرباز شهید زین العابدین یکی از رزمندگان امام زمان بود که درتاریخ 1361/02/01 سر خود را در نبرد نابرابر با کفار خصم تسلیم جهان آفرین کرد و امیدها و افتخارها برای لباس همیشه گلگون ارتش جمهوری اسلامی کسب نمود این بزرگوار که از شیفتگان و سرباختگان راه مکتب و میهن بود و درتاریخ 1341/01/02 در شهر بایل تولد یافت و مقدمه شهادتش اعزام به خدمت مقدس سربازی درتاریخ و طی آموزش در رسته پیاده بود نقطه شهادت وی که برای وی مقدسترین جای دنیا گردید. منطقه جنوب کشور بود که همراه برادران همرزمش در آن منطقه جنگید تاریخ 1361/02/10 روز لقاالله و عشقبازی او با معبودش بود که با یاد خدا و توکل و بر او در دشت سوزان و گرم خوزستان خون خود را به پای درخت اسلام ریخت.
+
سرباز شهید زین العابدین یکی از رزمندگان امام زمان بود که درتاریخ 1361/02/01 سر خود را در نبرد نابرابر با کفار خصم تسلیم جهان آفرین کرد و امیدها و افتخارها برای لباس همیشه گلگون ارتش جمهوری اسلامی کسب نمود این بزرگوار که از شیفتگان و سرباختگان راه مکتب و میهن بود و درتاریخ 1341/01/02 در شهر بایل تولد یافت و مقدمه شهادتش اعزام به خدمت مقدس سربازی درتاریخ و طی آموزش در رسته پیاده بود نقطه شهادت وی که برای وی مقدسترین جای دنیا گردید. منطقه جنوب کشور بود که همراه برادران همرزمش در آن منطقه جنگید تاریخ 1361/02/10 روز لقاالله و عشقبازی او با معبودش بود که با یاد خدا و توکل و بر او در دشت سوزان و گرم خوزستان خون خود را به پای درخت اسلام ریخت.<ref>[http://ajashohada.ir/Home/Martyrdetails/22381 سایت شهدای ارتش]</ref>
 
+
==پانویس==
 
+
<references />
منبع:سایت شهدای ارتش
+
 
+
http://ajashohada.ir/Home/Martyrdetails/22381
+

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۱۸:۵۱

شهید زین العابدین کریم پور

تاریخ تولد : 1341/01/02 تاریخ شهادت : 1361/02/10

محل شهادت : نامشخص محل آرامگاه : مازندران - بابل - پیچاکلاه


زندگینامه

بسمه تعالی سرباز شهید زین العابدین یکی از رزمندگان امام زمان بود که درتاریخ 1361/02/01 سر خود را در نبرد نابرابر با کفار خصم تسلیم جهان آفرین کرد و امیدها و افتخارها برای لباس همیشه گلگون ارتش جمهوری اسلامی کسب نمود این بزرگوار که از شیفتگان و سرباختگان راه مکتب و میهن بود و درتاریخ 1341/01/02 در شهر بایل تولد یافت و مقدمه شهادتش اعزام به خدمت مقدس سربازی درتاریخ و طی آموزش در رسته پیاده بود نقطه شهادت وی که برای وی مقدسترین جای دنیا گردید. منطقه جنوب کشور بود که همراه برادران همرزمش در آن منطقه جنگید تاریخ 1361/02/10 روز لقاالله و عشقبازی او با معبودش بود که با یاد خدا و توکل و بر او در دشت سوزان و گرم خوزستان خون خود را به پای درخت اسلام ریخت.[۱]

پانویس

  1. سایت شهدای ارتش