شهید علی اکبر شریف پور سویری: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانش‌نامه فرهنگ ایثار , جهاد و شهادت
پرش به: ناوبری، جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی «شهید علی اکبر شریف پورسویری 1346/08/29تاریخ تولد : 1366/05/03تاریخ شهادت : محل شهادت...» ایجاد کرد)
 
سطر ۱۲: سطر ۱۲:
  
  
زندگی نامه
+
==زندگی نامه==
  
شهیدعلی اکبرشریف پورفرزندحسین متولدبه سال1346درشهرستان املش دیده به جهان گشود. وزندگی پربرکت خویش رادرکانون خانواده ای گرم وکشاورز سپری کرد. تحصیل علم را تا پایان سوم راهنمایی ادامه داد. اوبسیارخوب ومهربان بودوازاینکه می دید همسالانش به جبهه می رونداو نیزبه صورت داوطلبانه عازم جبهه گردیدتا اینکه درسال1366درمنطقه عملیاتی میمک برگ زرین عشق خودرابرصفحه تاریخ ثبت نمود.
+
شهیدعلی اکبرشریف پورفرزندحسین متولدبه سال1346درشهرستان املش دیده به جهان گشود. وزندگی پربرکت خویش رادرکانون خانواده ای گرم وکشاورز سپری کرد. تحصیل علم را تا پایان سوم راهنمایی ادامه داد. اوبسیارخوب ومهربان بودوازاینکه می دید همسالانش به جبهه می رونداو نیزبه صورت داوطلبانه عازم جبهه گردیدتا اینکه درسال1366درمنطقه عملیاتی میمک برگ زرین عشق خودرابرصفحه تاریخ ثبت نمود.<ref>[http://%20http://ajashohada.ir/home/martyrdetails/15514 سایت شهدای ارتش]</ref>
  
 +
==پانویس==
  
 
+
<references />
شهید علی اکبر شریف پورسویری
+
 
+
 
+
 
+
منبع
+
سایت شهدای ارتش
+
http://ajashohada.ir/home/martyrdetails/15514
+

نسخهٔ ‏۲۳ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۲۴

شهید علی اکبر شریف پورسویری


1346/08/29تاریخ تولد : 1366/05/03تاریخ شهادت : محل شهادت : نامشخص محل ارامگاه : گیلان - املش – هلوسرا
زندگی نامه

شهیدعلی اکبرشریف پورفرزندحسین متولدبه سال1346درشهرستان املش دیده به جهان گشود. وزندگی پربرکت خویش رادرکانون خانواده ای گرم وکشاورز سپری کرد. تحصیل علم را تا پایان سوم راهنمایی ادامه داد. اوبسیارخوب ومهربان بودوازاینکه می دید همسالانش به جبهه می رونداو نیزبه صورت داوطلبانه عازم جبهه گردیدتا اینکه درسال1366درمنطقه عملیاتی میمک برگ زرین عشق خودرابرصفحه تاریخ ثبت نمود.[۱]

پانویس

  1. سایت شهدای ارتش