عزت در گرو جهاد: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانش‌نامه فرهنگ ایثار , جهاد و شهادت
پرش به: ناوبری، جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی «عزّت در گرو جهاد •بر حسب قوانین عادی زندگی جوامع بشری، هر جامعه ای عزتش، قدر...» ایجاد کرد)
 
سطر ۱: سطر ۱:
 
عزّت در گرو جهاد
 
عزّت در گرو جهاد
 +
 
•بر حسب قوانین عادی زندگی جوامع بشری، هر جامعه ای عزتش، قدرتش، آبرو، حیثیتش و هویتش بستگی دارد به مجاهدت و به تلاش.منبع:بیانات در یادمان شهدای شرق کارون 6/1/1393
 
•بر حسب قوانین عادی زندگی جوامع بشری، هر جامعه ای عزتش، قدرتش، آبرو، حیثیتش و هویتش بستگی دارد به مجاهدت و به تلاش.منبع:بیانات در یادمان شهدای شرق کارون 6/1/1393
 +
  
 
•در جنگ نظامی و در جنگ سیاسی و در جنگ اقتصادی، هرجایی که صحنه ی زورآزمایی است، در مقابل دشمن باید ایستاد؛ باید عزم شما بر عزم دشمن پیروز بشود، باید اراده ی شما بر اراده ی دشمن غالب بشود؛ و می شود و این ممکن است.منبع:بیانات در دیدار پنجاه هزار فرمانده بسیج سراسر کشور 29/8/1392
 
•در جنگ نظامی و در جنگ سیاسی و در جنگ اقتصادی، هرجایی که صحنه ی زورآزمایی است، در مقابل دشمن باید ایستاد؛ باید عزم شما بر عزم دشمن پیروز بشود، باید اراده ی شما بر اراده ی دشمن غالب بشود؛ و می شود و این ممکن است.منبع:بیانات در دیدار پنجاه هزار فرمانده بسیج سراسر کشور 29/8/1392

نسخهٔ ‏۲۶ دی ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۳۸

عزّت در گرو جهاد

•بر حسب قوانین عادی زندگی جوامع بشری، هر جامعه ای عزتش، قدرتش، آبرو، حیثیتش و هویتش بستگی دارد به مجاهدت و به تلاش.منبع:بیانات در یادمان شهدای شرق کارون 6/1/1393


•در جنگ نظامی و در جنگ سیاسی و در جنگ اقتصادی، هرجایی که صحنه ی زورآزمایی است، در مقابل دشمن باید ایستاد؛ باید عزم شما بر عزم دشمن پیروز بشود، باید اراده ی شما بر اراده ی دشمن غالب بشود؛ و می شود و این ممکن است.منبع:بیانات در دیدار پنجاه هزار فرمانده بسیج سراسر کشور 29/8/1392

رده‌ها