کاربر:Fazayemajazi

مردمانی بودند، ارزش هایی در ذهن داشتند؛ ارزش ها به خطر افتاد و آن مردمان جانشان را برای حفظ و ایمن سازی ارزش ها از دست دادند و شهید نام گرفتند. و ما آمدیم آن ها را فراموش کردیم، ارزش ها را فراموش کردیم، در یک کلام کوتاهی کردیم...

در فردایی دگر، چه جوابی به آن ها خواهیم داد؟

آخرین تغییر ‏۲۰ شهریور ۱۳۹۷، در ‏۱۱:۲۱